Do'a Sebelum Ngaji bahasa sunda

blogger templates
">بسم الله الرحمن الرحيم لااله الا الله # لا موجود الا الله Di dieu kieu ayeuna * Abdi tapak damel Alloh لااله الا الله # لا معبود الا الله Dina Qudrot anu ieu * Abdi bakti ka dzat Alloh لااله الا الله # لا مطلوب الا الله Dipidamel kalakuan * Pedah parentah dzat Alloh لااله الا الله # لا مقصود الا الله Dipidamel kalakuan * Malar ridhona dzat Alloh بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا با الله . استغفر الله العظيم واتوب اليه3x Ari nganiatan ngaos Sadayana sing waspaos Kahijina niat nyuprih Kangge bekel di Akhirat Dua niat rek ngilangkeun Tilu niat ngahirupkeun Opat niat rek ngamalkeun Kalima niat syukuran Peupeujeuh ulah nyuprihna Tawa kana komarana Model harta jeung wanita Sadayana kudu tunda Seueurna lima perkawis Kade urang mah sing awas 2X Karidhoan Gusti Alloh Nyaeta lembur nu matuh 2X Kana kabeh kabodoan Kana Agama pangeran Diamalkeun ku sorangan Ni’mat akal sehat badan 2X Kana pangalem jalmana Rejeung babangsaanana Atawana pangkat tahta Tong kabawa ku cita-cita 2X Nekadkeun abdi kalawan ma’ripat sareung tasdeq اشهد Kana saestuna kalakuan sareng tingkah ان Teu aya deui pangeran anu maujud anu wajib di ibadahan anu hak di taati parentah sareng laranganana لااله Anging Gusti Alloh الا الله Sareng nekadkeun abdi kalawan ma’ripat sareung tasdeq واشهد Kana sayaktosna kangjeng Nabi Muhammad ان محمدا Eta utusan Alloh رسول الله Ari ngaran ma’rifat eta kieu : ادرك جازم بحيث ليس معه تردد موفق للواقع ناشئ عن دليل Pamanggih anu jazim nu teu kena owah gingsir anu akur jeung buktina nu timbul tina alesan Ari ngarn tasdeq eta kieu : مع الا دعانى والقبول dibarengan pangakuan sarta panarimaan ari shegat tasdeq eta kieu : رضيت باالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسول وبالقران اماما وبالمؤمنين والمؤمنات اخوانا Ridho Abdi رضيت Ka Gusti Alloh باالله Abdi mangeran ربا Sareng kana agama Islam وبالاسلام Abdi beragama دينا Sareng ka kangjeng Nabi Muhammad وبمحمد Abdi nganabi نبيا Sareng abdi ngarosul ورسول Sareng kana Al-Qur’an وبالقران Dijantenkeun pedoman اماما Sareng ka mu’min pameget mu’min istri وبالمؤمنين والمؤمنات Abdi duduluran اخوانا ابراهيم – اسحق – يعقوب – نوح – داوود – سليما نا – ايوب – يوسوف – موسى – هرون – زكريا – يحيا نا – عيس – الياس – اسماعيل – يساع – ينوس – لوط – ادريس نا – هود – شعيب – صالح – ذو الكفل – ادام – جع محمد نا توسلنا بتعلم توسلنا بتعلم ان ترزقنا الواسعة وان ترزقنا لا ما ن Abdi tawasul kupangaosan # abdi tawasul ku pangwurukan Abdi rizqian ku kajembaran # abdi rizqian ku kahuripan ولا نعبد الا اياه لا اله الا الله ولو كره الكافرون المخلصين له الدين Teu aya deui pangeran Anging Alloh di ibadahan Nu nyanggakeun peribadahan Anging wungkul ka dzat Pangeran Ikhlas karena pangeran Teu aya karena lian Najan pada ngarewaeun Sakabeh kaum kafirin Teras maos asmaul husna…