Contoh Text Pidato Imtihan Bahasa Sunda

blogger templates


Contoh Text Pidato Imtihan Bahasa Sunda                                                       
“rizki halal dan rizki haram”


“ASSALAMUALAIKUM WR.WB”
http//:abimkazama2.blogspot.com
Innall hamdalillah wasolatuu wasalaamu ala rosulillah waala aliihi wasohbihi wamaa wallaah (amma ba’du)

Puji sanes kangge paraji syukur sanes kangge tukang cukur tapi puji sinareng syukur ukur pantes urang sanggakeun kahadirat Allah anu Maha Ghofur, Sholawat kalih salam sanes kangge bang bendol sanes oge kangge tukang cendol tapi solawat kalih salam ukur pantes urang panjatken kangge paduka alam yakni habibana wanabiana kanjeng Nabi Muhammad saw.

Para ibu kalih bapak anu sami hadir, dina acara imtihana ieu sim kuring bade nyandaken tema “rizki halal dan rizki haram”
Kanjeng nabi Muhammad saw pernah nyaurkeun “SAYYA’ATII JAMANU ALANNASI LAAYUBALUL MARHUU MAAHODAMINHU AMINALL HALALI AMINAL HAROMI”
Anu hartosna : ”BAKAL DATANG HIJI JAMAN DIMANA JELEMA NEANGAN REZEKI TEPADULI HALAL JEUNG HARAMNA NU PENTING HASIL”
Dan ternyata survey membuktikan bahwa jaman anu disaurken ku kanjeng nabi Muhammad saw datang, iraha ibu datangna eta zaman? ternyata eta zaman teh nuju dilakonan ku urang samudayana tegesna zaman ayeuna, tingal we ibu bapak dina TV acara berita ti isuk dugika peuting anu diberitaken teh bangsat deui bangsat deui, cik cek ibu ari babangsat eta milarian rezeki halal atanapi haram?.......naudubillahimin dalik bu.

http//:abimkazama2.blogspot.com
Bangsat ayeuna timimiti bangsat hayam dugika bangsat miliaran aya bahkan bangsat eusi cangcut ge loba zaman ayeuna mah bu, kahade bilih urang pernah ngalakuken hiji perkara anu mana urang teh nyanak saalit rezeki anu sanes hak urang maka eta bakal dipertanggung jawabkeun. para ibu para bapak, anu ngeri namah bilih eta rezeki katuang ku anak pamajikan, ku dulur-dulur. Apakah urang tega ngagebrusken keluarga urang ka Naraka naudubillahi min dzalik….sabab aya hiji katerangan anu nyarken “KULLU LAHMIN NABATA MIN HAROOMIN PANNARU AULA BIHI; Anu hartosna “SETIAP DAGING ANU TUMBUH TINA REZEKI ANU HARAM MAKA SEUNEU NARAKA ANU PANTES NGAHUKUMANA” tuh jadi dimana keluarga urang nuang rezeki anu teu halal sanajan saalit oge lamun jadi daging dina awak urang maka eta daging bagean seuneu naraka naudubillahi min dzalik buuu.

Dina kesempatann ieu hayu urang sami sami nga doa kagusti numaha suci mudah2an rezeki anu parantos katuang timimiti lahir dugi kaayeuna di halalken ku gusti Alloh swt, amiin yaa roball aalamiin.
Sakitu bae pepeling ti abdi hususna kange abdi umumna kangge sadayana kumargi abdi tos cangkel mudah2an ageng pisan manpaatna hapunten bilih aya cariosan anu lepat. Kasalahan kagaduhan setan, Kabeneran kagaduhan malaikat bener jeung salah sipatna manusa….billahi walhidayah wattaofik

                                                                “WASSALAMUALAIKUM WR.WB”